Restauratie Maastunnel

In augustus is de restauratie Oostbuis Maastunnel afgerond. In totaal heeft schildersbedrijf Brabander ruim drie jaar gewerkt aan dit prestigieuze project e.e.a. in opdracht van firma Nico de Bont. De werkzaamheden van schildersbedrijf Brabander bestonden uit het monumentaal ontstoren van de betonnen schampkanten over de gehele aan weerszijde van de tunnelbuis m.b.v. natuursponzen en kwasten.

In totaal zijn er zeven verflagen op ca 5.000m2 schampkanten aangebracht volledig met de hand en onder grote tijdsdruk. Een groot compliment voor ons deskundig personeel waard. tevens is de gehele fabricage, montage en conservering van de stalen deuren en kozijnen aan ons toevertrouwd. Bestaande en intacte deuren zijn gerestaureerd, in oude staat teruggebracht en voorzien van een industrieel hoogwaardig conservering systeem dat het staal moet beschermen tegen het agressieve milieu in de tunnel (denk aan uitlaatgassen en strooizouten).